Kalender 2018


Övningar: 
Tisdagar 18 30 - 20 30
Equmeniakyrkan Lerum

11/2 Gudstjänst
Kl.10 00 Equmeniakyrkan Lerum

 2/4 Masthuggskyrkan